Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Inženjering

Pod pojmom inženjering KFG Industrial Group tim definiše najviši stepen izgradnje hemijskih i energetskih postrojenja, sistema po principu „ključ  u ruke“ i investicije tipa „green filed“.

Naš tim licenciranih inženjera i projekt menadžera pri izgradnji procesnih postrojenja, u saradnji sa partnerskim firmama kao izvođačima radova u građevinskim, mašinskim i elektro projektima, besprekorno daje neprevaziđene rezultate u svim oblastima u kojima smo zastupljeni kao firma. Inženjering za našu kuću nije samo disciplina kojom se bavimo, već i umetnost i profesionalni poziv  svih naših zaposlenih.

Vrhunski i jedinstven cilj koji je vodilja našeg inženjering tima je razumevanje, identifikacija i mogućnost da se preduprede svi potencijalni problemi koji se mogu javiti u projektovanom postrojenju u cilju izrade idealnih rešenja. Naš tim je tu da za vas brine o svakoj sitnici projekta koji se radi: dostupnost sirovina, fizički, socijalni ili tehnički limiti na koje projekat može da naiđe, fleksibilnost na buduća proširenja sistema, kao i sigurnost, produktivnost ili sama rentabilnost investicija.

Do cilja stižemo primenjujući matematička i informatička znanja, najsavremenija tehnološka rešenja i sve potrebne inovacije iz oblasti mehanike, hemijskih procesa i otpornosti materijala.

Inženjering kao najsveobuhvatnija radna disciplina ne bi bio ostvarljiv bez timskog rada svih inženjerskih struka u okviru naše kompanije. Ponosno ističemo timski rad i usaglašenost u radu kao jedan od svojih najvrednijih aduta.

Tehnološki inženjeri našeg tima istražuju, proučavaju i primenjuju tehnološke procese i zakone u cilju postizanja što efikasnije i što uspešnije skalabilnosti mnogih industrijskih procesa sa kojima se praksa redovno sreće. Primenom novih materijala i fluida prate korak sa najnovijim tehnologijama koje za cilj imaju što veću energetsku efikasnost i ekonomsku isplativost.

Mašinski inženjeri, kao prvi sledeći u lancu osposobljavanja rada svih predloženih procesa, nezaobilazan su deo našeg tima. Bez proračuna protoka, ugradnje pumpi, kompresora, transportera, cevovoda za transport i svih propratnih delova, jednostavno nije moguće dati garancije za bilo koji proces, koliko god mali i beznačajan on bio u sistemu.

Građevinski inženjeri vode i usklađuju sve projekte ili delove projekata vezane za konstrukcije glavnih i pomoćnih objekata i zgrada, temelje i osnove svih nosećih stubova ili hala u službi postrojenja koja radi naša komapnija.

Kako nema postrojenja koja mogu bez struje i napajanja strujom, sastavni deo svakog tima su naši elektroinženjeri. Svojim licencama pokrivaju sve oblasti delovanja na projekte koje radi naša kompanija i uokviruju ekipu ljudi sposobnu da izađe u susret i najzahtevnijim projektima.

Ako imate ideju ili potrebu za postrojenjem ili delom postrojenja za svoju fabriku, ne libite se da kontaktirate sa našim timom ljudi koji vam je u svakom trenutku na raspolaganju.