Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Projektovanje

Osnova svakog postrojenja, objekta ili fabrike je projekat na osnovu kog se kreće ka realizaciji: od nacrta na papiru i  zamisli do konačnog projekta u saglasnosti sa željama investitora.

Projektovanje nekog procesa je od fundametalnog značaja za uspešno puštanje u rad i aktivno korišćenje samog postrojenja kada ono bude završeno. Iako u zavisnosti od projekta jedna struka može biti noseća, za većinu projekata za uspešno okončanje posla i dolazak do najkvalitetnijeg rešenja, uvek je zadužen tim ljudi. Usaglašenost struka i međusobna komunikacija naših inženjera koja je na najkvalitetnijem mogućem nivou, tajna su uspeha tima KFG industrial Group-a.

Naš tim, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, sve predložene projekte prethodno detaljno studira u cilju eliminisanja svih neprofitnih i nerentabilnih rešenja ili delova rešenja svakog procesa. Pre pristupanja samom projektovanju, svaki projekat podleže proveri opravdanosti investicije i svih faktora sigurnosti koji se mogu javiti u toku eksploatacije. Zaštita životne sredine je jedna od posebnih stavki o kojima naši inženjeri vode računa pri davanju konačnih rešenja za zadate procese.

Pored projekata izvedenog stanja koji ostaju iza već izgrađenih objekata puštenih u rad, našem timu se možete obratiti za izradu generalnih, idejnih ili glavnih projekata željenih postrojenja. Kao posebne zahteve, za vas radimo i procesno-instrumentacione dijagrame, dijagrame procesa tokova ili samo blok dijagrame rasporeda opreme ili datih procesnih jedinica u sklopu fabričke proizvodnje. U mogućnosti smo da potpuno izađemo u susret svom kupcu i svim njegovim zahtevima.