Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Naša odgovornost

Etički principi su bitan deo KFG Industrial Group korporativne filozofije. Reputacija koju imamo u poslovnom svetu je jedan od naših najvažnijih aspekata. Naši klijenti i poslovni partneri očekuju od nas da poslujemo po najvišim etičkim standardima, da u roku i kompletno ispunjavamo sve svoje obaveze i da u saradnji sa njima pokažemo najviši stepen uljudnosti. Naša reputacija je visoko uslovljena poštovanjem ovih načela i od svojih zaposlenih očekujemo da se pridržavaju etičkih standarda.

Smatramo logičnim da naš menadžment tim treba da živi i radi po ovim standardima, da ih širi i da svojim primerom pokaže drugima njihovu načelnu vrednost. Naša poslovna etika je definisana osnovama konsalting usluga koje pružamo. Etički principi koje gradimo pomažu nam da lako definišemo i razlikujemo prihvatljivo od neprihvatljivog ponašanja. Poslovna etika, poštovanje zakona i propisa su ono čime se upravljamo u svim svojim akcijama, projektima i delovanjima.