Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Licence

Kompanija KFG Industrial Grouup u svom sastavu ima inženjere sledećih struka:


Mašinska struka
– Diplomirane mašinske inženjere sa licencama:

330 - odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

332 - odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

333 - odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija

430 - odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

432 - odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

434 - odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija


Tehnološka struka – Magistra i diplomirane inženjere tehnologije sa licencom:

371 - odgovorni projektant tehnoloških procesa


Građevinska struka – Diplomirane građevinske inženjere sa licencama:

310 - odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

410 - odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje


Naši zaposleni poseduju i licence Republike Srpske – Ministarstva za prostorno uređenje, građevinsrstvo i ekologiju:

Izrada tehničke dokumentacije, mašinska faza, oblast termotehnike i nadzor nad izvođenjem ovih radova

Izrada tehničke dokumentacije, tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem ovih radova


U okviru poslovno tehničke saradnje obezbeđujemo projektante sa sledećim licencama:

Građevinska struka – Diplomirane građevinske inženjere sa licencama:

314 - odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

312 - odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje


Elektro struke – Diplomirane inženjere elektrotehnike sa licencama:

350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona – razvodna postrojenje i prenos električne energije

352 - odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija

450 - odgovorni izvođač elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

      

Arhitektonske struke – Diplomirane inženjere arhitekture sa licencama:

200 - odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata

300 - odgovorni projektant arhitektonskih projekata, urešenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

400 - odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije