Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Velike licence

Sa ponosom želimo da istaknemo da kompanija KFG Industrial Group poseduje sledeće velike licence izdate od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja:

P031M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa
P031T1 projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu nafte i gasa
P032M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona
P032T1 projekti tehnoloških procesa za međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona
P033M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za magistralne i regionalne toplodalekovode
P040M3 projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
P041T1 projekti tehnoloških procesa za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije
P045T1 projekti tehnoloških procesa za objekte za proizvodnju celuloze i papira
P046T1 projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
P052G1 projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 i više MW
P052M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane električne snage 10 i više MW
P053G1 projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
P053M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW
P132G1 projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) zadržavne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove putne i granične prelaze
P190G1 projekti građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
P190M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
P191G1 projekti građevinskih konstrukcija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom
P191M1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom