Kontaktirajte nas

Uspešno realizovan ugovor sa SAFU
11.09.2012

U skladu sa svojom poslovnom praksom KFG je ispunio svoje ugovorne obaveze i u roku isporučio opremu za Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

više ►

Uspešna sertifikacija
15.02.2012

Uspešno je završena sertifikaciona provera i usklađenost našeg poslovanja naše kompanije sa međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više ►

Isporuka agroopreme iz ugovora sa EC delegacijom

19.09.2011

Sa svojim konzorcionim partnerom Agromehanikom AC iz Novog Sada naša firma je uspešno ispunila svoju ugovornu obavezu i u roku isporučila opremu za tri zatvora u Srbiji. U pitanju je program Evropske delegacije za poboljšanje uslova boravka zatvorenika u zatvorima sa posebnim osvrtom na njihovu edukaciju radi lakšeg uključivanja u društvene okvire. Cilj ovog programa je da zatvorenici dobiju odgovarajuću edukaciju i diplome sa kojima bi kasnije lakše našli posao. Zatvori koji su obuhvaćeni ovim projektom su KPZ Niš, KPZ Sremska Mitrovica i KPZ Požarevac.

Arhiva vesti

2012

•  Februar [1]
•  Jun [1]
•  Jul [1]
•  Avgust [1]
•  Septembar [1]

2011

•  Januar [1]
•  Mart [1]
•  Maj [1]
•  Jun [1]
•  Septembar [1]
•  Novembar [1]
•  Decembar [1]

2010

•  Jul [1]
•  Avgust [2]